Inom inbound marketing använder du buyer personas för att veta VILKA du vill kommunicera med. För att veta VAD och NÄR du ska kommunicera behöver du dokumentera och kartlägga dina personas digitala köpresa.

 

Ladda ner vår  PPT-mall för att presentera era buyer personas snyggt och  proffsigt

 

Den digitala köpresan i tre faser

Denna teoretiska modell används ofta för att beskriva dina kunders digitala köpresa. Den består av tre faser som köparen går igenom innan hen är redo att fatta beslut om en viss vara eller tjänst.

 

1. Awareness – medvetenhetsfasen

Här upplever du ett symptom på ett problem. Du har ännu inte definierat ditt problem utan söker efter hjälp för att kunna definiera utmaningen eller problemet. Exempelvis: du upplever att marknadsföringen inte skapar tillräckligt mycket värde så du söker efter fraser som ”hur mäter jag marknadsinsatser”, ”hur skapar jag fler leads” och så vidare.

 

2. Consideration – övervägandefasen

Här har du definierat din utmaning, du har satt ett namn på problemet. Så nu söker du efter lösningar på det specifika problem. Exempelvis: ”verktyg för att mäta ROI på marknadsföring”, ”modell för att generera fler leads” och så vidare.

 

3. Decision – beslutsfasen

I denna sista fas vet du vilket problem du vill lösa och har också en uppfattning om hur du vill lösa problemet. Så du söker efter någon eller något som kan hjälpa dig att uppnå detta. Exempelvis: ”bästa byrån för inbound marketing” eller ”bästa systemet för marketing automation” och så vidare.

I verkligheten kan köparen naturligtvis befinna sig i flera faser samtidigt eller hoppa över en viss fas helt och hållet. Men för att vara säker på att få en heltäckande uppfattning om hur era kunder beter sig så är det dessa tre faser du behöver förhålla dig till.

Köpresans tre faser - buyer's journey

 

Guide inbound marketing on tablet
Så skapar du en affärsdrivande inbound marketing-strategi
Lär dig grunderna i inbound marketing-filosofin och börja jobba med inbound i din organisation.
Ladda ner e-boken

 

Kartlägg och analysera köpresan för era specifika kunder

Använd modellen ovan för att kartlägga hur köpresan ser ut för era specifika kunder. Om du har gjort ett noggrant arbete med att ta fram era buyer personas så är dessa till stor hjälp i detta arbetet.

Du behöver bland annat ta reda på

  • Hur ser resan ut för era kunder idag, från att de får höra om er för första gången, känner till er och era tjänster tills dess att de är kunder och ambassadörer?
  • Vilka känslor och tankar har de i början, mitten och slutet av resan?
  • Vilka utmaningar och förväntningar har de? Vad vill de ha svar på? Vad googlar de på i de olika faserna?
  • Vilka kontaktpunkter har ni idag med kunderna i alla faser? Det kan vara allt från fysiska möten och event till sociala medier och hemsida etc. I alla stadier finns det ofta fler kontaktpunkter. Se över om ni saknar några kontaktpunkter för att möta kundens behov.

Genom att göra denna kartläggning av köpresan grundligt kan du sedan sätta ihop en plan för ert innehållskapande som möter kundens behov under hela resan.