För att din satsning på inbound marketing ska bli långsiktig och framgångsrik gäller det att känna till byggstenarna som utgör grunden för alla inbound strategier. I den här artikeln går vi igenom metodiken bakom inbound marketing och vilka byggstenar ni behöver ha för att komma igång på riktigt.

 

Ladda ner guide: Kom igång med affärsdrivande inbound marketing

 

Inbound metodiken

Inbound metodiken går ut på att bygga upp meningsfulla relationer med era potentiella och nuvarande kunder samt andra intressenter. Det handlar om att generera ett värde till dessa personer i varje steg i deras resa tillsammans med ert företag. Och resan slutar naturligtvis inte när ett prospekt tar steget över och blir en betalande kund. Era nuvarande kunder är ambassadörer för ert varumärke och är en stark motor för att driva in nya potentiella kunder. Så genom att hjälpa era kunder att lyckas, kommer ert företag att växa!

Det finns tre begrepp som utgör stommen i inbound marketing metodiken: Attract, engage och delight (på svenska: attrahera, engagera och glädja).

Attrahera –Locka till dig potentiella kunder med kvalitativt innehåll, t.ex. artiklar och guider, som etablerar ditt företag som en pålitlig källa till information inom det området som kunderna har problem inom.  

Engagera – Leverera insikter och lösningar som adresserar dina målgruppers utmaningar och mål för att engagera dem och öka sannolikheten att de blir nya kunder.

Glädja – Stötta dina kunder så att de får ut det mesta och det bästa av tjänsten eller varan de köpt från er. Genom att hjälpa kunder att lyckas, blir de ambassadörer för ert företag som driver in nya potentiella kunder.

 Flywheel hubspot

 

3 steg för att komma igång med inbound marketing

Steg 1 – Definiera era målgrupper och ta fram “buyer personas”

För att veta vem du vill nå och varför behöver ni börja med att kartlägga er målgrupp för att ta reda på vad deras utmaningar och möjligheter är. Utifrån kartläggningen skapar ni sedan en buyer persona, som är en semi-påhittad representation av din ideala kund. Allt innehåll ni skapar för er inbound marketing-strategi ska ge ett värde för din persona. Därför är det viktigt att den kartläggningen är välgjord och uppdaterad, annars faller strategin redan här.

 

Steg 2 - Dokumentera köpresan

För att kunna stötta dina kunder med relevant innehåll måste du först kartlägga hur deras köpresa ser ut. Detta för att du ska kunna vägleda kunden genom hela resan från prospekt till ambassadör.

Kundens köpresa består generellt sätt av tre faser: Awereness, Consideration och Decision (på svenska: medvetenhetsfasen, övervägandefasen, beslutsfasen)   

Medvetenhetsfasen- Här upplever du ett symptom på ett problem. Du har ännu inte definierat exakt hur ditt problem ser ut så du söker hjälp för att kunna definiera utmaningen eller problemet. Exempel på ett symptom är: era säljare spenderar 90% av sin tid med att bearbeta prospekts som inte blir nya kunder.

Övervägandefasen- Här har du definierat din utmaning och börjar aktivt söka efter produkter eller lösningar på problemet. Exempelvis ”Metod för att öka kvaliteten på prospekts som kommer till säljarna”.

Beslutsfasen- I den sista fasen har du en god uppfattning om hur problemet ser ut och vilka lösningar som finns. Så det återstår nu “bara” att fatta ett beslut om vilken lösning som blir bäst för dig.

 

Steg 3 – Planera och skapa content

När du vet vilka dina potentiella kunder är (buyer persona) och hur deras köpresa ser ut är det läge att börja planera vilket innehåll ni behöver för att tillgodose kundernas behov genom hela resan. Det kan vara allt från bloggartiklar, whitepapers, e-books, video, m.m. Ett bra knep är att gå igenom köpresan ovan steg för steg och brainstorma fram ideér på innehåll som passar i de olika faserna. Sedan är det viktigt att ni sätter upp en plan för hur och när ert content ska publiceras och i vilka kanaler.

Kom ihåg att det är innehållet som är själva kärnan i er inbound marketing strategi, så gör detta steg grundligt. Dåligt innehåll riskerar att skrämma bort målgruppen istället för tvärtom. Här kan du läsa om våra 4 bästa tips för att skapa kvalitativt content.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor kring inbound marketing eller digital marknadsföring i stort, vi finns här för att hjälpa dig!

 

Guide kom igång med inbound marketing på ipad
Kom igång med affärsdrivande inbound marketing
Segmentera din målgrupp och dokumentera köpresan - Gör en plan för att skapa relevant innehåll - Skapa en process för lead nurturing och marketing automation
Ladda ner guiden