Inbound marketing

2020-08-27 kl: 14:50

Vad är inbound marketing?

 

Inbound marketing är en strategi där fokus ligger på kunden hela tiden. Det handlar alltså om att vända strålkastaren mot kundens behov istället för inåt mot dina tjänster och produkter. Inbound har gått ifrån att vara en trend till att vara en etablerad strategi för att attrahera, engagera och fördjupa kundrelationer via nyttjande av relevant innehåll och digitala kanaler.

 

Läs vår öppna guide: Vad är inbound marketing?

 

Tro det eller ej, men på den tiden då internetanvändningen inte var lika omfattande som den är idag så hade säljarna full kontroll över hela försäljningsprocessen. Kunden behövde säljaren för att göra sin analys och fatta ett beslut. På den tiden handlade marknadsföring mest om att synas överallt och säljarna drog in affärer genom att lyfta luren och ringa kalla samtal. Idag ser kundernas köpbeteende helt annorlunda ut och det innebär att vår försäljning och marknadsföring också måste se annorlunda ut. Traditionell försäljning fungerar fortfarande utmärkt, men det finns mer effektiva sätt att nå kunden på än kalla listor och samtal.

”För att lyckas med inbound marketing  måste du lyssna på och förstå kunden fullt ut. Du måste möta kunden på  dennes villkor och sluta gissa.  Framför allt måste du bjuda på kunskap och addera värde i det du  kommunicerar - varje gång!”

Med en inbound marketing-strategi lockar du till dig kunderna genom att dela med dig av kunskap och innehåll som du vet att kunden är intresserade av, i precis rätt steg i deras köpresa. Svaret på frågan ”vad är inbound marketing?” är alltså: digital marknadsföring där ALLT sker på kundens villkor. Du jobbar med att attrahera kunderna så att de kommer till dig istället för att du behöver jaga in dem hela tiden. Det gör du genom att genuint fokusera på att hjälpa kunden fram till rätt köpbeslut och erbjuda kunskap och värde i allt du kommunicerar.

För att lyckas med en inbound marketing-strategi måste du därför veta vem dina köpare är, deras verkliga utmaningar och möjligheter och hur de beter sig digitalt.

smarky

Varför ska du jobba med inbound marketing?

 Med den digitala utveckling som sker i dundrande fart har konsumenterna blivit mycket mer kräsna. Enligt en undersökning från Gartner spenderar kunder i snitt 83% av tiden i digitala kanaler när de genomför ett köp. I en annan undersökning från Gartner kan vi se att B2B köparen endast spenderar 17% av tiden med att träffa potentiella leverantörer när de överväger ett beslut eller en investering. När det handlar om större beslut eller investeringar sjunker den siffran till så lågt som till 6%!

 

Så vad gör beslutsfattarna resterande tid? Jo, de gör sin egen research digitalt och ofta inom sitt eget nätverk. Men de lägger ändå lite tid på att träffa potentiella partners. Så hur ser du till att bli en av de aktörer de faktiskt träffar? Genom att möta kunden i den digitala köpresan och vägleda och påverka beslutet längs vägen. Med en inbound marketing-strategi ser du till att du har innehåll (content) som är anpassat efter de olika stegen i kundernas köpresa. Det krävs ett samspel mellan marknadsavdelningen och säljavdelningen för att skapa fler affärer i dagens digitala klimat. Man kan på ett enkelt sätt säga att marknadsavdelningen värmer upp kontakterna med rätt typ av content. Därefter bokar säljarna in ett möte med kunden, men först när personen är redo för ett samtal eller möte.

”Inbound marketing handlar om att skapa kvalitativa leads och även långa och djupa relationer till sina kunder. Det handlar om att vara kundfokuserad på riktigt, nästan besatt av kunden. ”

smarky_insikt_litenInbound marketing ska alltid utgå ifrån din målgrupp och deras köpresa

 En inbound marketing-strategi består av två grundläggande koncept som gör att du förtjänar kundens uppmärksamhet baserat på hur de faktiskt letar efter information under sin köpresa.

  • Innehåll (Content): skapa digitalt innehåll (på hemsidan, i bloggartiklar, guider, video, sociala medier etc.) som är optimerat för att synas i sökningar som potentiella köpare gör. Det innebär givetvis att innehållet ska vara optimerat för sökmotorer och rätt sökfraser, men framförallt måste innehållet vara relevant och värdeskapande för läsaren. Kom ihåg att du skriver för en annan människa, inte för Google. Ha det som ditt mindset när du skriver. Ställ dig frågan, ”om jag var kund, skulle jag ha nytta av detta innehåll, skulle det hjälpa mig vidare i min research”?

  • Sammanhang (Context): du måste analysera och förstå vilket innehåll som leder dina besökare och potentiella kunder vidare i deras beslutsprocess, alltså köpresan. Använd det sammanhanget för att automatiskt anpassa vilket innehåll och vilka kampanjer besökarna faktisk ser i dina kanaler. På det sättet skapar du en bättre upplevelse för besökaren och sätter innehållet i en kontext som attraherar mer än generellt innehåll skriven för en större grupp. Upplevelse och kontext har lika stor betydelse som själva innehållet, så nyttja verktyg som hjälper dig att sluta gissa och faktiskt agera på data.

Mest av allt är inbound marketing en filosofi och ett tankesätt som anammas av moderna marknadsförare. Personer som genuint vill hjälpa kunden och som inser att det är mer effektivt att förtjäna trafik och uppmärksamhet genom att producera innehåll och insikter som kunderna faktiskt frivilligt vill konsumera.

 

 

Emma Leinerdal

Se liknande artiklar