Growth marketing är en strategi som fokuserar stenhårt på att få företaget att växa (därav begreppet ”growth”). Det handlar framförallt om att växa genom nya kunder, ökade intäkter på befintliga kunder och att ta en större andel av marknaden.

En skillnad mot ”traditionell” marknadsföring är att growth marketing inte bara engagerar marknadsavdelningen utan flera delar av organisationen, i synnerhet sälj, men även kundorganisationen och affärs- och produktutvecklingssidan. Det är ett integrerat tillvägagångssätt som nyttjar alla kompetenser och marknadsföringskanaler som finns tillgängliga för att uppnå maximal tillväxt. Liknande tänk finns inom begreppet Smarketing där syftet är att förena krafterna hos sälj- och marknadsavdelningen för maximal effekt.

Growth marketing är ett integrerat tillvägagångssätt som nyttjar alla kompetenser och marknadsföringskanaler som finns tillgängliga för att uppnå maximal tillväxt.


Hela kundresan är viktig

På samma sätt som inbound marketing så fokuserar även growth marketing på hela kundresan för att optimera varje del och på så sätt uppnå maximal tillväxt. Det handlar om att få in så många nya kunder som möjligt, till så låg kostnad som möjligt och få dessa kunder att vara nöjda och stanna kvar så länge som möjligt. Låter väl enkelt?

Det är troligtvis därför som growth marketing är en populär strategi för många start-up företag. Med små resurser måste alla jobba tillsammans för att hitta kreativa vägar till det gemensamma tillväxtmålet. Därmed inte sagt att man inte kan dra stor nytta av growth marketing i ett företag som funnits i flera år. En growth marketing mentalitet kan appliceras på redan befintliga strategier så som exempelvis inbound eller content marketing.

 

3 nyckeldrag i en growth mentalitet

För att kunna dra nytta av en growth marketing strategi krävs att det finns rätt förutsättningar och rätt mentalitet inom organisationen. Först och främst måste alla avdelningar vara med på tåget och förstå vad growth marketing innebär för dem.

Sedan vad det gäller mentalitet så finns det 3 nyckeldrag som är utmärkande för growth marketing:

1. Experimentera

Det är viktigt att det finns en nyfikenhet och en stor experimentlust i organisationen. Därtill måste förutsättningarna finnas för att testa så mycket som möjligt i mindre skala för att hitta den perfekta mixen av olika kanaler, budskap, målgrupper, budget etc. Det gäller också att våga misslyckas. Av 10 experiment är det kanske bara 2 eller 3 som verkligen lyfter. De experiment som lyckas skalar man sedan upp och gör till en stående del i sin marknadsmix för att skapa repeterbar framgång.

Använda The bull’s eye framework

För att inte experimenterandet ska ske helt ostrukturerat (och därmed ineffektivt) kan man använda sig av The bull’s eye framwork. Metoden består av tre ringar:

Yttersta ringen: Här brainstormar man fram alla tänkbara kanaler och metoder som potentiellt kan generera tillväxt och formulerar en grundläggande strategi för dessa.

Mellersta ringen: Här väljer man ut de kanaler och metoder från yttersta ringen som bedöms vara mest sannolika att lyckas och börjar att testa dessa. Tricket är att testa i liten skala för att skaffa sig en uppfattning om vad som har potential eller inte, utan att bränna hela budgeten.

Innersta ringen (bull’s eye): Här identifierar man de kanalerna från mellersta ringen som verkligen genererar tillväxt. Dessa skalar man upp och gör till en del av growth-mixen samtidigt som experimentsfasen börjar om från yttersta ringen igen.

Bulls eye framework - growth marketing

 

2. Jobba data-drivet

För att lyckas med growth marketing är det viktigt med en data-driven inställning och att låta sifforna, inte gamla sanningar och antagen, styra vad som ska göras. Siffrorna avgör vilka metoder och kanaler som fungerar eller inte.

Det handlar dock inte om att mäta mycket, utan att mäta rätt. Välj ut de viktigaste nyckeltalen som definierar er tillväxt och fokusera på dem. Relevanta nyckeltal är t.ex. trafik till hemsidan, konverteringsgrad från besökare till lead, antal nya kunder och lifetime value på dessa (LTV). Försök dock att hålla nere antalet nyckeltal till max 5 för att inte tappa fokus.

Målsättningen är att göra mer av det som fungerar bäst, optimera det som fungerar mindre bra och sluta göra det som inte längre fungerar. Våga kill your darlings! 

 

3. Bädda för flexibilitet

Bara för att en metod har fungerat tidigare betyder inte det att den alltid kommer att fungera. Kundernas beteenden och behov kan förändras snabbt och då är det viktigt att ha ett flexibelt arbetssätt för att hänga med. Och våga kill your darlings! Målsättningen är att göra mer av det som fungerar bäst, optimera det som fungerar mindre bra och sluta göra det som inte längre fungerar.

Så om ni funderar på att utveckla en growth marketing-strategi inom ert företag, se till att ni har rätt förutsättningar att tillgodose dessa tre nyckeldrag inom organisationen. Och se till att ni är öppna och redo att hantera nya möjligheter innan era konkurrenter gör det.