En fråga som ofta dyker upp är: ”vad är skillnaden mellan inbound marketing och content marketing? Finns det ens någon skillnad?” Det korta svaret är: JA! Det finns helt klart en skillnad mellan inbound och content marketing. Men det finns också ett starkt samband och ett beroendeförhållande mellan disciplinerna, vilket säkerligen är en av orsakerna till att förvirringen uppstår. I den här artikeln kommer jag att reda ut begreppen och förklara hur inbound och content marketing förhåller sig till varandra.

 

Ladda ner vår kompletta e-bok: Så skapar du en affärsdrivande inbound  marketing strategi

 

Kort om content marketing

Företag och organisationer har alltid skapat innehåll (content) som de vill att deras målgrupp och kunder ska ta del av. Några exempel är annonstexter, produktbeskrivningar, broschyrer och reklamfilmer. Men om vi ska prata om content marketing som strategi så handlar det snarare om att företaget iklär sig rollen som ett nyhets- och kunskapsmedium. När organisationen arbetar med denna strategi gäller det att anamma ett redaktionellt mindset och mer eller mindre arbeta så som renodlade tidningar gjort i alla tider. Genom att kontinuerligt publicera innehåll som direkt eller indirekt är relaterat till företagets tjänster bygger du upp en egen medial röst och skapar förtroende hos sina målgrupper.

Målet med en content marketing-strategi är vanligtvis att ta positionen som ”Thought Leader” eller ”Knowledge Leader” inom sin bransch. Det innebär att du blir en auktoritet som målgruppen vänder sig till för att få kunskap inom ämnet. Det är därför content marketing är en effektiv strategi för att stärka ditt varumärke och skapa långsiktiga relationer med dina kunder. Content marketing syftar till att bygga upp ett så kallat kommunikationskapital hos målgruppen, det vill säga ett starkt förtroende.

Läs mer: Bygg ditt varumärke med content marketing

 

Var kommer inbound in i bilden?

Ok, så om content marketing handlar om att publicera innehåll som stärker företagets varumärke, var kommer då inbound in i bilden? Inbound marketing och inbound sales tar avstamp i content marketing för att skapa innehåll som är specifikt anpassat för att guida era potentiella kunder fram till ett lyckat köp. Man skulle alltså kunna säga att inbound nyttjar grunderna i content marketing, men vässar syftet ytterligare ett snäpp. Grunden är densamma: att jobba redaktionsbaserat för att publicera innehåll som målgruppen är intresserade av. Den stora skillnaden är att med en inbound-strategi ska varje artikel, film, nyhetsbrev, etc. ha som syfte att hjälpa läsaren vidare i sin köpresa. Det är alltså ett större fokus på hela köpresan och att generera leads.

 

Man skulle alltså kunna säga att inbound nyttjar grunderna i content marketing, men vässar syftet ytterligare ett snäpp.

 

Inbound marketing har också en något större verktygslåda än content marketing. I en inbound marketing-kampanj ingår givetvis relevant och värdeskapande innehåll, men också andra verktyg så som konverteringsformulär, marketing automation, annonsering, med mera.

 

Ingen inbound utan content

Beroendeförhållandet mellan de två disciplinerna ser således ut som följande: du kan lansera en framgångsrik content marketing-strategi utan inbound, men du kan inte lansera en inbound-strategi utan content marketing. Content marketing är bränslet som driver din inbound-strategi. Utan välproducerat, kvalitativt innehåll som möter målgruppens intressen och behov vid rätt tillfälle så kommer ni aldrig att få er inbound-strategi att flyga.

 

Du kan lansera en framgångsrik content marketing-strategi utan inbound, men du kan inte lansera en inbound-strategi utan content marketing

 

Vi pratar gärna hela dagarna om inbound, content marketing och andra digitala strategier. Så har du några frågor är det bara att höra av dig!