Det är lätt att prata om hur bra inbound marketing är och hur mycket det leder till ökad försäljning för ditt företag. Men om du inte kan mäta och visa på konkreta siffror på att detta faktiskt är sant, så är det pratet inte mycket värt. Som tur är så är inbound marketing en strategi som gör det relativt enkelt att mäta dina marknadsföringsinsatser och koppla dessa till faktiska resultat och intäkter.

 

Ladda ner guide: Kom igång med affärsdrivande inbound marketing

 

Sätt upp konkreta mål så att du vet vad ökad försäljning innebär för dig

Till att börja med behöver du definiera och sätta upp ett konkret mål för din inbound marketing-strategi, annars blir det svårt att veta huruvida strategin är framgångsrik eller inte. En populär och bra metod för att definiera mål är att jobba med SMART mål.

SMART står för:

 • Specifikt – se till att konkretisera och avgränsa målet så att det är supertydligt för alla vad som ska uppnås.
 • Mätbart – se till att det finns faktiska siffror som kan mätas och gärna även jämföras med tidigare resultat.
 • Accepterat – se till att alla berörda parter är med på målet. Alla behöver inte älska det, men det ska vara accepterat av alla. Utan acceptans kommer du inte att nå värdet.
 • Realistiskt – det är häftigt med drömmar, men realistiska mål är ännu häftigare när vi når dem som ett team! Hjälp ditt team genom att sätta realistiska mål.
 • Tidsatt – det ska vara tydligt under vilken period som målet mäts så att alla vet när ni är i mål. Och såklart när ni når det så ska det firas!

Det är viktigt att få med ovanstående delar i er målformulering även om det kan kännas lite ”stelt”. Men det kommer ni att ha igen när ni ska utvärdera och revidera målet efter avslutad insats.

Exempel på ett SMART-mål: Under perioden 1 jan – 31 dec 2021 ska vi generera 500.000 SEK i intäkter från kunder som kommer från våra digitala kanaler.

Målet är specifikt att det handlar om intäkter som kommer från digitala kanaler, det är tidsatt och det innehåller konkreta siffror som kan mätas och jämföras.

Exempel på ett mål som INTE är SMART: Under nästa år ska vi öka våra intäkter från kunder som kommer från marknad.  

Med denna målformulering blir det svårt att veta om och när målet har uppfyllts.

 

10 viktiga nyckeltal att hålla koll på

Det finns såklart fler nyckeltal än ”ökad försäljning” som avgör huruvida er inbound marketing-strategi är framgångsrik eller inte (även om försäljning bör vara det absolut viktigaste). Det finns många andra nyckeltal att välja mellan som ger dig en indikation på hur det går för er marknadsföring. Vår rekommendation är att välja de som direkt kopplar till era affärsmål och se till att ha några få, men riktigt träffsäkra nyckeltal. Fler nyckeltal ger dig inte bättre överblick. Utan tvärtom kan fler nyckeltal skapa förvirring. Så välj rätt nyckeltal baserat på just dina affärsmål. Här är tio exempel:

 1. Trafik till hemsidan
  Här mäter du kort och gott antalet besökare på er hemsida per vecka/månad/kvartal/år. En rekommendation är att hålla koll på totalen, men även antal nya kontra återkommande besökare.

 2. Antal kvalificerade leads
  Mät antalet kvalificerade leads som skapar affärsmöjligheter för kollegorna på sälj. För att detta nyckeltal ska ha någon relevans är det väldigt viktigt att du sätter upp tydliga definitioner på när ett lead ska klassas som just kvalificerat. Vilka kriterier ska vara uppfyllda?

 3. Försäljning som genererats av riktade marknadskampanjer
  Mät försäljning som kan kopplas till de konkreta marknadsinsatser du genomför. Exempelvis riktade kampanjer, annonsering i social media eller digitala events.
   
 4. Förändring i säljcykeln
  Innehåll eller aktiviteter som kortar ner säljcykeln och minimerar friktion för säljarna är ofta att föredra. Genom att mäta tiden från första kontakt till faktisk affär kan du sedan jämföra vad som påverkar säljcykeln åt något håll. Givetvis är det många olika parametrar som påverkar säljcykeln, men ju mindre friktion som finns desto enklare är det att få till affären.

 5. Påverkan på sälj-pipe
  Mät vilket innehåll som har störst påverkan på er faktiska försäljning i slutändan. Är det kanske en specifik guide som är gemensam nämnare för de allra flesta avslutade affärerna under en viss period, medans ett webinar inte har någon inverkan alls? Genom att mäta detta vet du hur du ska prioritera i fortsättningen.

 6. Kvalitén på ditt content
  Här finns flera parametrar som visar hur hög kvalitét som innehållet i era digitala kanaler håller. Några exempel är hur lång tid som en besökare spenderar på er blogg, hur många som laddar ner innehåll från er hemsida eller hur många som delar ert innehåll på sociala kanaler.

 7. Customer Lifetime Value
  Med Customer Lifetime Value (LTV) mäter du hur mycket en genomsnittlig kund är värd i kronor och ören under hela sin relation med era produkter eller tjänster. På så sätt vet du om era marknadsinsatser är värda besväret. Rent krasst får det inte kosta mer att få in en kund än vad den genererar i intäkter i slutändan.

 8. Besökares aktivitet på hemsidan
  Här mäter du exempelvis hur länge besökaren stannar på er hemsida totalt, vilka sidor som besöks mest och vilka länkar som genererar flest klick.

 9. Exit eller Bounce rate
  Bounce/exit rate mäter hur ofta en besökare landar på er hemsida och sedan lämnar den direkt utan att interagera med innehållet på något sätt eller klicka sig vidare till fler sidor på siten. Detta ger en indikation på att innehållet på sidan är otydligt, ointressant eller inte relevant för besökaren.

 10. Rankning på Google
  Mäter vilken placering er hemsida får i Googles organiska sökresultat, utifrån era utvalda sökfraser. En sida som inte visas på första sidan av Googles resultat får i regel väldigt få besökare.

I vår artikel ”Dina 10 viktigaste nyckeltal inom marknadsföring” kan du läsa mer ingående om de olika nyckeltalen och hur du mäter dem.

 

Skala upp din inbound marketing-strategi
Så får du din inboundsatstning att ta fart | Skapa en content-kultur som varar | Optimera era kanaler för nå ännu längre
Ladda ner guiden