Som med alla kommunikationsstrategier gäller det att du har koll på din målgrupp. Inbound marketing är verkligen inget undantag, snarare tvärtom. För att kunna leverera riktigt bra värde till era kunder genom hela deras relation med ert varumärke är det livsnödvändigt att veta vad han/hon har för önskemål, drivkrafter eller utmaningar. Först då kan ni verkligen hjälpa hen att hitta rätt i sin köpresa.

 

Ladda ner vår  PPT-mall för att presentera era buyer personas snyggt och  proffsigt

 

Vad är en buyer persona?

En vanlig metod för att definiera sin målgrupp inom inbound marketing är att ta fram s.k. buyer personas. En buyer persona är en semi-påhittad representation av din ideala kund. Den baseras på konkret, aktuell data som du samlar in, exempelvis via en målgruppsanalys eller påverkanskartläggning. Du kan även blanda datan med välgrundade antaganden. Det viktiga är att du får in information om era kunders demografi, beteendemönster, utmaningar och mål. Som företag kan ni ha en eller flera olika buyer personas beroende på hur behovet ser ut.

 

Viktiga frågor när du tar fram era buyer personas

Det finns flera sätt för att samla in information om era ideala kunder. Bland de vanligaste metoderna hör t.ex. personliga intervjuer med befintliga kunder, genomföra digitala kundundersökningar samt att prata med era säljare eller kundansvariga. Du kan även gå igenom era sociala kanaler för att hitta gemensamma beteendemönster och behov hos er målgrupp.

Viktiga frågor att få svar på:

  • Din köpares roll, utmaningar och mål inom sin organisation.
  • Hur mäter de framgång? Vad mäts de på?
  • Vilka utmaningar sitter de med dagligen som skapar frustration?
  • Hur kan du hjälpa personen med dessa utmaningar?
  • Hur köper de tjänster och produkter? Hur fattar de beslut?
  • Vart vänder de sig för att samla information och hur söker de den informationen?
  • Vilken typ av media/kanal föredrar personen?
  • Finns det ord eller fraser som triggar denna person mer?

Ju mer noggrann du är i din frågeställning och i din analys, desto bättre bild får du av din målgrupp. En rekommendation är att sammanställa informationen i en berättande text som beskriver buyer personan som om det vore en riktig person, samt även ge hen ett namn. Den här ”personen” ska bli din bästa vän och allt ni gör inom ramen för er inbound marketing strategi ska kretsa runt att göra hen så nöjd som möjligt.

 

Guide kom igång med inbound marketing på ipad
Kom igång med affärsdrivande inbound marketing
Segmentera din målgrupp och dokumentera köpresan - Gör en plan för att skapa relevant innehåll - Skapa en process för lead nurturing och marketing automation
Ladda ner guiden

 

Primära och sekundära personas – segmentering gör er ännu mera träffsäkra

Ni kan, som sagt, ha en eller flera buyer personas beroende på hur era tjänster och er marknad ser ut. De kan också vara primära och sekundära personas. Vissa är beslutsfattare och andra är personer som är med och påverkar besluten. Båda är lika viktiga men har kanske olika behov av information som är viktig för dem.

Förutom det behöver du även segmentera den ideala kundprofilen för att veta vilka segment ni skapar mest värde inom och därmed vilka ni bör rikta era insatser mot. Det kan vara geografisk placering, storlek på företag, omsättning, bransch, digitaliseringsgrad. Men var ärlig när ni gör denna segmentering. Alla är inte potentiella kunder och köpare. Fundera över vilka segment eller typer av kunder som ni lyckats bäst med hittills och segmentera utifrån dessa.

När ni har fått fram tydliga buyer personas är det läge att dokumentera hur deras köpresa ser ut - läs mer om det här!